Čištění kanalizace

Naše firma nabízí čištění kanalizace od průměru 32mm až do průměru 1200mm a to buď mechanicky nebo tlakově.

Mechanické čištění kanalizace

Mechanické čištění kanalizace je prováděno pomocí přenosného zařízení zvaného ROWO (nebo i jiný dle typu výrobce), které pohání elektromotor. Na elektromotor je přes spojku připojena ohebná pružina o nastavitelné délce až několik desítek metrů a ukončená hrotem. Hroty jsou výměnné podle profilu potrubí a typu čištěné ucpávky. 
Mechanické čištění kanalizace funguje na principu škrabáku nebo vrtáku, je vhodné k čištění převážně bodových ucpávek v menších dimenzích (40mm-125mm). Následné odplavování provrtané ucpávky je způsobeno vodou nebo splaškovým sedimentem, který ucpávka zadržovala. Na ležaté rozvody je již použití tohoto stroje omezené. V případě, že dojde na ležatém svodu ke kumulaci hustého splaškového sedimentu v délce několika metrů, hrot ucpávkou sice projde, ale k zprůtočnění nedojde. Mechanická pružina nemá dostatek energie, aby dostala materiál do pohybu. Zde je již nutné použít čištění vodním tlakem.

Tlakové čištění kanalizace

Tlakové čištění kanalizace je prováděno pomocí vysokotlakého vodního čerpadla umístěného ve vozidle s nádrží. Tlakové čerpadlo je schopné generovat vodu pod regulovatelným tlakem až do výše několika set barů. Na čerpadlo je přes hydraulický buben připojena tlaková hadice, která měří několik desítek metrů a je ukončená tryskou. Trysky jsou výměnné s různým počtem otvorů pod různými úhly dle profilu potrubí a druhu čištěného materiálu. 
Systém tlakového čištění je v dnešní době celosvětově používaný a uznávaný jako nejefektivnější metoda čištění kanalizačních systémů. Jeho široké použití se odráží v možnosti volby jak výkonu tlakového čerpadla, tak i velikostí, tvarem a otvory čistící trysky. Tlaková hadice prostupuje potrubím pomocí reaktivní síly vody, která vylétá s otvorů trysky pod vysokým tlakem. Správnou volbou trysky na konkrétní nános materiálu v potrubí lze zefektivnit a zrychlit prováděnou práci. Systémy s nižším výkonem na čištění domovních rozvodů (do 200mm) se dají umístit do osobního nebo dodávkového automobilu, silnější pro čištění větších dimenzí na nákladní vůz s cisternou.

Co vše se zahrnuje do čištění kanalizace?

čištění bytových odpadů (odtoky od WC, výlevek, van, dřezů), čištění koupelnových vpustí, čištění dešťových svodů (gajgrů), čištění uličních dešťových vpustí, čištění čerpacích stanic, čištění jímek, nádrží a septiků tlakovou vodou, čištění velkých stok, čištění domovních stoupaček, čištění areálové kanalizace, čištění revizních šachet včetně vytěžení materiálu atd.